Ministerul Justiției: Strategia de dezvoltare a sistemului naţional de probaţiune din România pentru perioada 2021-2025 a fost aprobată de Guvern

Ministerul Justiției: Strategia de dezvoltare a sistemului naţional de probaţiune din România pentru perioada 2021-2025 a fost aprobată de Guvern

Joi, 12 august 2021, Știri Juridice –

Strategia de dezvoltare a sistemului naţional de probaţiune din România pentru perioada 2021-2025, inițiată de Ministerul Justiției, a fost aprobată în ședința de Guvern de astăzi, 11 august 2021

Este primul document de politică publică pentru sistemul de probațiune, asumat de Guvernul României, de la înființarea acestei instituții, în urmă cu 20 de ani.

Noua Strategie fundamentează direcţii de acţiune şi obiective pe termen mediu menite să asigure continuarea construcției unei instituţii de probaţiune eficiente şi configurarea necesarului de resurse umane, materiale şi financiare pentru perioada 2021 – 2025.

Printre obiectivele strategice ale documentului se numără:

  • consolidarea sistemului de probațiune din România prin implementarea unui management economico – financiar care să răspundă nevoilor actuale de dezvoltare ale sistemului naţional de probaţiune, informatizarea sistemului și consolidarea capacităţii administrative a instituției;
  • dezvoltarea resurselor umane și promovarea standardelor etice şi de conduită anticorupție la nivelul sistemului naţional de probaţiune;
  • îmbunătăţirea serviciilor furnizate şi dezvoltarea de parteneriate pentru integrarea și valorificarea contribuției instituțiilor din comunitate sau expertizei internaționale în activitatea de probațiune.

Dinamica ultimilor ani în ceea ce privește raportul dintre populația penitenciară și cea aflată în executarea unor măsuri și sancțiuni neprivative de libertate, sub supravegherea serviciilor de probațiune, a determinat și determină în continuare nevoia de programare strategică a dezvoltării sistemului de probațiune din România, în contextul gestionării de către sistemul de probațiune a peste 90.000 de persoane/anual față de care au fost dispuse măsuri și sancțiuni neprivative de libertate.

Reamintim că, în hotărârea pilot din 25 aprilie 2017, în cauzele conexate Rezmiveș și alții împotriva României, Curtea Europeană a Drepturilor Omului (CEDO) a apreciat că una dintre măsurile generale care trebuie puse în aplicare, în vederea reducerii supraaglomerării carcerale și a condițiilor inadecvate de detenție (paragraful 114 coroborat cu 118 din hotărâre), este asigurarea unei funcționări eficiente a sistemului de probațiune.

Astfel, aprobarea acestui act normativ de către Guvernul României reprezintă și îndeplinirea uneia dintre măsurile cuprinse în Planul de acțiune pentru perioada 2020-2025, elaborat în vederea executării hotărârii-pilot Rezmives și alții împotriva României, precum și a hotărârilor pronunțate în grupul de cauze Bragadireanu împotriva României.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.