Șefa barourilor europene atenționează România să nu încalce independența avocaților

Șefa barourilor europene atenționează România să nu încalce independența avocaților

Vineri, 19 februarie 2021, stiripesurse.ro

Președintele Consiliului barourilor și a societăților de drept din Europa, Margarete von Galen, a trimis Președintelui CSM, Ministrului Justiției și Procurorului General, o scrisoare privind privind statul de drept și independența profesiei de avocat:

„Ref: Respectarea statului de drept și independența profesiei de avocat în România

Stimate Domnule președinte al Consiliului Superior al Magistraturii,

Stimate Domnule ministru,

Stimată Doamnă procuror general,

Vă scriu în calitate de președinte al Consiliului barourilor și a societăților de drept din Europa (CCBE), care reprezintă barourile și societățile de drept din 32 de țări membre și 13 alte țări asociate și observatoare, și prin acestea peste 1 milion de avocați europeni.

Ca parte a activităților sale, CCBE monitorizează apărarea statului de drept, protecția drepturilor și libertăților fundamentale ale omului, inclusiv dreptul la acces la justiție și protecția clientului și protecția valorilor democratice asociate indisolubil acestor drepturi. CCBE este, de asemenea, un partener permanent de dialog al Uniunii Europene în toate problemele legate de profesia de avocat și statul de drept.

CCBE a fost informat cu privire la evenimente din România cu privire la probleme care ar putea avea impact asupra exercitării libere a profesiei de avocat și a principiilor statului de drept. În acest sens, Uniunea Națională a Barourilor din România (UNBR) a ridicat serioase îngrijorări cu privire la o serie de probleme, inclusiv dreptul la un proces echitabil, secretul profesional și problema identificării avocaților cu clienții lor sau cu infracțiunile de care aceștia sunt acuzați.

În ceea ce privește anumite evoluții care ar putea încălca dreptul la un proces echitabil, aș dori să subliniez că, în mod constant, Curtea Europeană a Drepturilor Omului a recunoscut importanța fundamentală a dreptului la un proces echitabil. Statul are obligația pozitivă de a lua toate măsurile necesare pentru a se asigura că dreptul la un proces echitabil este garantat și că principiul egalității armelor este respectat pe durata procedurilor penale. Statul este obligat să se asigure ca orice parte din proces să aibă o oportunitate rezonabilă de a-și prezenta cazul în instanță în condiții care să nu o pună într-un dezavantaj substanțial față de adversarul său. Trebuie găsit un echilibru echitabil între părți. În lumina celor menționate anterior, CCBE subliniază importanța principiului egalității de arme în eforturile de a garanta dreptul la un proces echitabil.

În ceea ce privește secretul profesional, în toate statele membre ale UE, legea protejează împotriva divulgării informațiilor comunicate, în confidențialitate, între avocat și client. Fără o astfel de protecție, însăși funcționarea statului de drept este subminată. În special, accesul la justiție, dreptul la un proces echitabil și dreptul la confidențialitatea pot fi afectate. Aceste drepturi sunt protejate prin numeroase instrumente de drept național și internațional, inclusiv Convenția europeană a drepturilor omului (CEDO) și Carta UE a Drepturilor fundamentale. Subminarea confidențialității comunicării dintre avocat și client – indiferent dacă această confidențialitatea se bazează pe principiul secretului profesional sau (așa cum este în unele jurisdicții) pe privilegiul juridic profesional – înseamnă că sunt încălcate obligații internaționale, drepturile acuzaților sunt negate și are loc o compromitere generalizată a naturii democratice a statului.

De asemenea, doresc să mă refer la Principiile de bază ale ONU privind rolul avocaților, care au prevederi explicite privind „Garanțiile pentru exercitarea profesiei de avocat”. Paragraful 16 din Principiile de bază prevede că „Guvernele se asigură că avocații (a) sunt capabili să își îndeplinească toate funcțiile profesionale fără intimidare, piedică, hărțuire sau ingerință improprie; (b) pot să călătorească și să se consulte cu clienții în mod liber atât în țara lor, cât și în străinătate; și (c) nu suferă sancțiuni și nici nu sunt amenințați cu urmărirea penală sau cu sancțiuni administrative, economice sau de altă natură pentru orice acțiune întreprinsă în conformitate cu îndatoririle și reglementările profesionale recunoscute precum și cu deontologia profesiei de avocat.” În plus, paragraful 18 prevede că „ Avocații nu vor fi identificați cu clienții lor sau cauzelor clienților lor ca urmare a îndeplinirii funcțiilor lor. ”

Principiile mai sus enunțate sunt esențiale pentru facilitarea rolului și funcției unui avocat. Din păcate, CCBE a luat cunoștință de faptul că evenimentele din România riscă să încalce aceste Reguli de bază. În acest sens, CCBE solicită ca judecătorii, legiuitorii, guvernele și organizațiile internaționale să depună eforturi pentru ca, împreună cu barourile, să susțină și să apere aceste principii.

În concluzie, ССВЕ sprijină UNBR în eforturile pe care aceasta le face pentru susținerea statului de drept și a independenței profesiei și își exprimă solidaritatea cu avocații în ceea ce privește cerințele și așteptările lor legitime cu privire la justiție, transparență și principii democratice.

CCBE este dispus să coopereze cu privire la oricare din aspectele identificate cu privire la problemele de mai sus sau în legătură cu acestea.

Cu stimă,

Margarete von Galen

Președinte CCBE”, se spune în scrisoare.

Scrisoarea a fost provocată de condamnarea la 5 ani de închisoare a avocatului Robert-Mihăiță Roșu în Dosarul Ferma Băneasa. La acel moment colegii de breaslă, asociațiile profesionale, activiști civici și Uniunea Națională a Barourilor din România au protestat față de ”o condamnare nejustificată” și care poate crea un precedent periculos pentru orice avocat din România.

UNBR consideră inacceptabilă represiunea de natură penală asupra avocatului pentru consultațiile și susținerile făcute în calitate de reprezentant. Discrepanța radicală între cele două hotărâri judecătorești (fond si apel) privindu-l pe avocatul Robert-Mihăiță Roșu arată slăbiciunile sistemului, cu consecințe grave asupra credibilității justiției.

UNBR a sesizat și Consiliul Suprem al Magistraturii și Inspecția Judiciară în cauză.

”Consiliul UNBR a fost informat cu privire la toate demersurile Comisiei Permanente referitor la condamnarea domnului avocat Robert-Mihăiță Roșu din 17.12.2020. S-a luat act de faptul că au fost sesizate mai multe organizații internaționale: CCBE, UIA, IBA, organizații profesionale din alte țări. Cazul va figura inclusiv pe agenda celei de-a 49-a Conferințe a președinților organizațiilor profesionale ale avocaților europeni din 12 februarie 2021 la Viena. UNBR va organiza în curând o conferință-dezbatere online cu tema principală: „Probleme sistemice în justiție privind încălcarea drepturilor fundamentale. Audierea avocatului ca martor împotriva clientului”. Consiliul UNBR a validat și ratificat atât poziția Comisiei Permanente cu privire la situația sus menționată, precum și toate demersurile întreprinse.”, se spune într-o informare internă.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.