CSM l-a descalificat pe judecătorul care i-a achitat în primă instanță pe avocatul Robert Roșu și pe miliardarul Beny Steinmetz pentru „multiple carențe” privind capacitatea de sinteză

CSM l-a descalificat pe judecătorul care i-a achitat în primă instanță pe avocatul Robert Roșu și pe miliardarul Beny Steinmetz pentru „multiple carențe” privind capacitatea de sinteză

Luni, 26 aprilie 2021, clujust

Judecătorul Costel Cristinel Ghigheci – cel care a dispus achitarea în primă instanță, la Curtea de Apel Brașov, a avocatului Robert Roșu și a miliardarului israelian Benyamin Steinmetz în dosarul Ferma Băneasa – a fost descalificat de comisia de evaluare a CSM încă din prima etapă a concursului pentru posturile de judecător la Înalta Curte de Casație și Justiție

Clujust a prezentat raportul de evaluare, prin care a primit 33 de puncte.

Criteriile de evaluare şi punctajele acordate

a) Capacitate de analiză şi sinteză

Punctaj acordat — 9 puncte

Motivare:

Candidatul a depus spre evaluare, ataşat cererii de inscriere la concurs, hotărâri judecătoreşti pronunţate în materie penală, după cum umează: 7 decizii pronunţate în apel, 1 încheiere pronunţată în procedura de cameră preliminară, 1 încheiere pronunţată în materia măsurilor preventive, 1 incheiere prin care a fost soluţionată o cerere de recuzare.

La solicitarea Comisiei de evaluare, curtea de apel în cadrul căreia candidatul îşi desfăşoară activitatea a înaintat spre evaluare 30 de hotărâri, respectiv: 9 decizii pronunţate în apel, 7 hotărâri prin care s-a pronunţat asupra măsurilor preventive, 3 hotărâri prin care au fosi soluţionate sesizări formulate în baza Legii nr 302/2004, 5 hotărâri pronunţate în procedure de cameră preliminară, 5 sentinţe, 1 încheiere care avut ca obiect desemnarea unei instanţe egale în grad.

Hotărârile ataşate nu tratează, în general, probleme complexe.

În ceea ce priveşte capacitatea de sinteză a candidatului, Comisia de evaluare constată multiple carenţe. În acest sens, se poate observa că în hotărârile pronunţate ca instanţă dE control judiciar, dar şi in cauzele în care instanţa a fost sesizată cu rechizitoriu, candidatul preia integral considerentele hotărârii atacate, respectiv ale rechizitoriului. in această manieră a procedat în hotărârile nr. 11, 12, 13, 16, 18 (fără a reţine o stare de fapt proprie, candidatul trecând direct la analiza criticilor pe care nu le sintetizează) hotărârea nr. 21, (în care nu reţine o stare de fapt proprie, trecând direct la analiza criticilor), selectate pe baza obiective. Aceleaşi deficienţe se constată şi în hotărârile depuse de candidat: respectiv hotărârea nr.1 (cu un conţinut de 32 de pagini, Pin care până la pagina 17 este redată hotărâre2 fondului, iar până la pagina 24 sunt reţinute criticile formulate de părţi, fără o sinteză 2 acestora), hotărârea nr. 4 (cu un conţinut de 82 de pagini, până la pagina 50 fiind redat hotărârea atacată). in hotărârea nr, 7, depusă de candidat, care are 231 de pagini, se constată că acesta preia părţi insemnate din rechizitoriu, redând integral, pe mai multe pagini întregul conţinut al convorbirilor telefonice.

În ceea ce priveşte capacitatea de analiză, candidatul examinează criticile formulate de către procuror şi părţi, fiind identificate însă hotărâri in care nu se face referirc la nicio situaţie de fapt, trecându-se direct la analiza motivelor invocate. Spre exemplu, in hotărârea nr. 18. candidatul trece direct la analiza criticile: (…)

În hotărârea nr. 5, candidatul redă integral convorbirile telefonice, făcând greoaie parcurgerea considerentelor şi implicit a argumentelor pe care se intemeiază dispozitivul. (paginile 85-87, 94-96, 119-120, 125-129).

În cauzele cu mai mulţi inculpaţi, candidatul nu face o analiză a situaţiei particulare e fiecărui inculpat, ci procedează la o analiză globală a situaţiei acestora. Indicăm cu titlu exemplificativ hotărârea nr. 18, care a avut ca obiect apelurile declarate de Parchet şi inculpaţii X1,X2,X3.

b) Coerenţă în exprimare

Punctaj acordat — 10 puncte

Motivare:

În general, candidatul foloseşte un limbaj adecvat problematicii tratate în lucrările inaintate spre evaluare, dovedind cunoaşterea instituţiilor de drept penal şi procesual penal asupra problemelor de drept care au legătură cu cauza dedusă judecăţii.

Dar, preluarea, pe foarte multe pagini a conţinutului actului de sesizare sau a hotărârii primei instanţe, ingreunează inţelegerea problemelor de drept ridicate in cauzele respective.

Au fost identificate şi hotărâri in care candidatul expune criticile părţilor într-o manieră deficitară. Indicăm, cu titlu exemplificativ, hotărârea selectată nr. 6: (…)

c) Argumentatie din punetul dc vedere al elaritătii şi logicii Punctaj acordat – 9 punete

Motivare:

Candidatul prezintă ln mare parte argumentete care au stat la baza soluţiilor adoptate, fiind însă identificate, asa cum s-a arătat anterior, multe hotărâri in care candidatul nu face o analiză, în profunzime a probatoriului şi a argumentelor părţilor.

Au fost identificate nume•oase hotărâri în care candidatul face o motivare generică, referiri la situaţia concretă reţinută în cauză. Indicăm„ titlu exemplificativ hotărârea nr. 11

d) Verificarea respectării termenelor rezonabile dc soluţionare a cauzelor şi dceredaetare a hotărârilor sau, după caz, a termenelor rezonabile dc soluţionare lucrărilor

Punctaj acordat: 5 puncte.

Motivare:

Candidatul se încadrează în limitele de eficienţă statistică privind termenele de soluţionare a cauzelor şi de redactare a hotărârilor raportat la media instanţei la care a activat motiv pentru care va primi punctajul maxim ia acest criteriu.

Punetaj total 33: puncte

Raport evaluare Ghigheci Costel

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.