Proiectul Ministerului Justiției de modificare și completare a Legii privind cooperarea judiciară internațională în materie penală a fost adoptat de Senat

Proiectul Ministerului Justiției de modificare și completare a Legii privind cooperarea judiciară internațională în materie penală a fost adoptat de Senat

Joi, 15 octombrie 2020, Știri Juridice –

Proiectul de modificare și completare a Legii nr. 302/2004 privind cooperarea judiciară internațională în materie penală, inițiat de către Ministerul Justiției, a fost adoptat de Senatul României, în ședința din 14 octombrie 2020.

Proiectul de lege optimizează reglementări anterioare în materia cooperării judiciare internaționale, ca urmare a unor aspecte constatate în practică, fie direct de către Ministerul Justiției, fie ca urmare a discuțiilor cu practicienii (judecători, procurori, autorități polițienești), în principal prin:

Simplificarea și eficientizarea procedurii prin care se solicită unui stat străin recunoașterea unei hotărâri judecătorești române, inclusiv în vederea transferării cetățenilor străini aflați în executarea unor pedepse în România;
Adoptarea unor norme prin care se facilitează măsurile pentru transferarea temporară a unor persoane deținute în alte state, pentru îndeplinirea de organele judiciare române a unor măsuri de anchetă (de ex. pentru a fi audiate). Măsura este benefică pentru mai buna desfășurare a proceselor penale cu elemente de extraneitate, prin faptul că este facilitată prezența persoanei și este ocrotit dreptul la apărare;
Eficientizarea procedurii de cooperare în materia punerii în executare în UE a sancțiunilor pecuniare aplicate de către alte state (în special amenzi), prin faptul că acestea vor fi adresate direct judecătoriilor, pentru celeritate.
Totodată, proiectul de act normativ:

Asigură transpunerea, în dreptul intern, a articolului 5 din Directiva (UE) 2016/1919 a Parlamentului European și a Consiliului din 26 octombrie 2016 privind asistența juridică gratuită pentru persoanele suspectate și persoanele acuzate în cadrul procedurilor penale și pentru persoanele căutate în cadrul procedurilor privind mandatul european de arestare.
Instituie norme de punere în aplicare a Regulamentului (UE) 2018/1805 al Parlamentului European și al Consiliului din 14 noiembrie 2018 privind recunoașterea reciprocă a ordinelor de indisponibilizare și de confiscare.
Modificarea unor dispoziții din Legea nr. 302/2004, ca urmare a propunerilor formulate de către practicieni și a unor aspecte constatate de către Ministerul Justiției, în aplicarea legii, în vederea optimizării activității de cooperare judiciară internațională în materie penală.
Modificările și completările preconizate urmăresc punerea în deplin acord a legislației naționale cu legislația comunitară, prin adoptarea unor dispoziții legale care să sporească ocrotirea dreptului fundamental la apărare și în materia mandatului european de arestare.

Proiectul de lege instituie norme care asigură o protecție suplimentară a drepturilor persoanelor urmărite internațional de autoritățile române, arestate în alte state membre ale UE. Astfel, pe lângă asistența juridică acordată de avocatul desemnat de statul membru în care a fost arestată persoana, aceasta are dreptul și la un avocat în România, care să îl asiste pe avocatul desemnat în străinătate.

Până în prezent, persoana solicitată avea dreptul să își desemneze un avocat în România în toate fazele procedurii, dar suporta costurile asistenței juridice.

După adoptarea de către Senatul României, proiectul a fost trimis spre dezbatere Camerei Deputaților, care este și Cameră decizională.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.