CEDO a desființat cererile Cameliei Bogdan. A fost publicată în limba română decizia CEDO

CEDO a desființat cererile Cameliei Bogdan. A fost publicată în limba română decizia CEDO

Miercuri, 28 octombrie 2020, Știri Juridice

Camelia Bogdan a contestat la CEDO sancțiunea primită pentru că s-a aflat în incompatibilitate când a judecat dosarul ICA. În martie 2017 CSM a decis excluderea din magistratură a Cameliei Bogdan. În decembrie 2017, Înalta Curte a confirmat situația de incompatibilitate reținută de CSM, dar a modificat sancțiunea disciplinară, dispunând transferul Cameliei Bogdan la Curtea de Apel Târgu-Mureș pentru o perioadă de șase luni.

Camelia Bogdan a contestat la CEDO sancțiunea rămasă definitivă în urma deciziei Înaltei Curți, reclamând absența unui termen de prescripție pentru impunerea unei sancțiuni disciplinare judecătorilor, încălcarea dreptului la respectarea vieții sale private și afectarea reputației profesionale.

CEDO a respins categoric toate aceste cereri ale Cameliei Bogdan:

 • „Curtea observă că reclamanta nu se află în poziția unei victime potențiale” (alineatul 43)
 • „Reclamanta nu poate pretinde că este o victimă, în sensul articolului 34 al Convenției, a unei încălcări a acesteia din urmă.” (44)
 • „Această plângere este, în orice caz, inadmisibilă” (45)
 • „În timpul procedurii disciplinare împotriva reclamantei, au fost respectate cele două termene de prescripție” (46)
 • „Curtea a observat că reclamanta nu a fost împiedicată să-și pregătească apărarea.” (47)
 • „Curtea nu poate detecta nicio aparență de încălcare a principiului securității raporturilor juridice. Prin urmare concluzionează că această plângere este vădit nefondată și că trebuie respinsă” (48)
 • „Reclamanta nu a făcut ceea ce se putea aștepta în mod rezonabil de la ea și plângerea ei trebuie respinsă pentru neepuizarea căilor de atac interne” (55)
 • „Reclamanta nu a reușit sa definească și să precizeze natura și amploarea presupusului său prejudiciu.” (89)
 • „În ceea ce privește reputația profesională a reclamantei, Curtea a menționat ca aceasta nu a adus niciun argument care sa-i permită să concluzioneze că măsura suspendării din funcție ar fi atins gradul ridicat de seriozitate cerut de Articolul 8 din Convenție. Singurele argumente ale reclamantei referitoare la presupusa încălcare a reputației sale profesionale sunt formulate în contextul mediatizării cazului său și a pretinsului refuz al CSM de a asigura protecția vieții private” (90)
 • „Această plângere trebuie declarată inadmisibilă pentru incompatibilitate ratione materiae cu prevederile Convenției” (92)
  „Curtea constată că informațiile publicate în presă, pe care reclamanta le descrie ca fiind confidențiale, provin din comunicări oficiale făcute de biroul de presa al Curții de Apel București la cererea expresă a jurnaliștilor.” (97)
 • „Curtea acceptă excepția de neepuizare a căilor de atac interne adusă de Guvern și consideră că această plângere trebuie respinsă” (109)

Tot ce a obținut Camelia Bogdan de la CEDO a fost doar că avea dreptul sa conteste în instanță suspendarea din funcție pe perioada de 9 luni dintre decizia CSM din martie 2017 și cea a Înaltei Curți din decembrie 2017. CEDO a și subliniat clar în decizie că „a constatat doar o încălcare a articolului 6 § 1 din Convenție ca urmare a lipsei de acces la o instanță pentru a contestarea hotărârii de suspendare impusă reclamantei la 21 martie 2017” (113) și că „reclamanta n-a obținut câștig de cauză în această instanță decât pentru o parte din plângerile sale, o mare parte din observațiile sale fiind dedicate unei părți a cererii declarate inadmisibile.” De altfel unul dintre judecătorii CEDO a formulat opinie separată chiar și față de această constatare a CEDO, arătând că „plângerea reclamantei privind dreptul de acces la o instanță pare în mod vădit nefondată”.

Mai mult, Camelia Bogdan a solicitat despăgubiri totale de 106.294 euro: 100.000 de euro pentru prejudiciul moral, 698 EUR pentru întârzierea de șase luni pe care Curtea de Apel București ar fi comis-o la plata salariului, 5.596 EUR pentru zilele de concediu de care ar fi fost lipsită (111). Camelia Bogdan a solicitat și 6.560 EUR pentru costurile si cheltuielile efectuate în legătură cu procedura în fata Curții (114).

CEDO „nu a găsit nicio legătură de cauzalitate între încălcarea constatată și pretinsul prejudiciu material” (113), așa că a decis să-i acorde Cameliei Bogdan doar 6.00 Euro ca daune morale și 2.000 euro cheltuieli de judecată.

Decizia CEDO în procesul intentat de judecătoarea Camelia Bogdan

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.