Ministerul Justiției a publicat dezbaterile publice referitoare la Proiectul de Lege privitoare la desființarea SIIJ

Ministerul Justiției a publicat dezbaterile publice referitoare la Proiectul de Lege privitoare la desființarea SIIJ

Joi, 10 februarie 2022, Știri Juridice –

Ministerul Justiției a publicat înregistrările dezbaterilor publice referitoare la proiectul de Lege privind desființarea Secției pentru investigarea infracțiunilor din justiție din data de 28, respectiv 31 ianuarie 2022. Demersul a fost finalizat în urma obținerii acordurilor privind diseminarea înregistrărilor în spațiul public de către toți participanții la dezbateri.
Înregistrările integrale pot fi accesate aici.

În continuarea precizărilor Ministerului Justiţiei din data de 02.02.2022, cu privire la solicitarea Asociației „Mişcarea pentru apărarea statutului procurorilor” (AMASP) ca Ministerul Justiției să facă publice înregistrările de la cele două dezbateri publice din data de 28.01.2022, ora 15:00, respectiv 31.01.2022, ora 16:00, referitoare la Proiectul de Lege privind desființarea Secției pentru investigarea infracțiunilor din justiție, facem următoarele precizări:

  1. Ministerul Justiției va publica astăzi înregistrarea din data de 31 ianuarie 2022, având în vedere că toți participanții și-au dat acordul explicit pentru publicare.
  2. Ministerul Justiției va publica și înregistrarea din data de 28 ianuarie 2022 după ce toți participanții își vor da acordul explicit pentru publicare, până în momentul de față neprimind acordul reprezentanţilor Asociaţiei Voci pentru Democraţie şi Justiţie, care au participat la dezbatere.

Reamintim faptul că, potrivit prevederilor Regulamentului (UE) 2016/679 privind protecţia persoanelor fizice în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal şi privind libera circulaţie a acestor date, precum şi ale Legii nr. 190 din 18 iulie 2018 privind măsuri de punere în aplicare a Regulamentului (UE) 2016/679 al Parlamentului European și al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date și de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protecția datelor), operatorul, în cazul de față Ministerul Justiției, trebuie să fie în măsură să demonstreze faptul că persoanele vizate și-au dat consimțământul pentru operațiunea de prelucrare a datelor cu caracter personal.
Precizăm că reprezentanţii asociaţiilor care au participat la dezbatere şi-au exprimat acordul cu privire la înregistrare, în momentul în care au accesat link-ul dezbaterii primind notificarea „This meeting is being recorded. By joining, you are giving consent for this meeting to be recorded.”, şi nu cu privire la diseminarea înregistrărilor în spaţiul public, acest acord fiind solicitat ulterior de către Ministerul Justiţiei.

Ministerul Justiției va respecta întotdeauna prevederile legale, indiferent de natura presiunilor care se fac asupra sa.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.