AVOCATURĂ

Acuzații de discriminare la UNBR: mai mulți absolvenți de facultăți de drept din străinătate reclamă că nu le sunt recunoscute studiile, deși au atestate de echivalare

Luni, 20 septembrie 2021, Lumea Justiției

Cel puțin 13 absolvenți ai unor facultăți de drept din străinătate se plâng ca au fost respinși de la susținerea examenului de primire in INPPA pe motiv ca Uniunea Națională a Barourilor din Romania nu le recunoaște studiile. Chiar daca acei candidați aveau deja atestate de echivalare in Romania a studiilor absolvite in străinătate, subliniază unul dintre ei, care a contactat Lumea Justiției in numele tuturor.

Candidatul susține ca a primit anunțul nu din partea UNBR sau a baroului in care s-a înscris, ci din partea comisiei de examen de la INPPA, care l-a notificat ca dosarul i-a fost respins in baza:
– anexei 4 a Legii nr. 200/2004 privind recunoașterea diplomelor si calificărilor profesionale si prevederilor: „Lista profesiilor reglementate in Romania care necesita cunoașterea dreptului român: (…) 3. avocat”;
– art. 15 alin. (1) lit. d al Statutului profesiei de avocat: „Cererea formulata de persoana care dorește sa fie primita in profesie se adresează decanului baroului unde solicitantul intenționează sa exercite profesia. Cererea se depune sau, după caz, se comunica in doua exemplare si va cuprinde: (…) d) indicarea diplomei de licență eliberate de o instituție de învățământ superior acreditata in condițiile legii, care atesta calitatea de licențiat al unei facultăți de drept cu durata stabilita de lege, precum si indicarea, daca este cazul, a îndeplinirii funcției de judecător, procuror, notar public, consilier juridic sau jurisconsult timp de 5 ani si a promovării examenului de definitivat in profesia din care provine ori a îndeplinirii condițiilor prevăzute de art. 14 alin. (2), după caz (n.r. adică sa fi fost judecător ICCJ, eliberat din funcție din motive neimputabile)”. Citește mai mult pe Lumea Justiției

Șefa barourilor europene atenționează România să nu încalce independența avocaților

Vineri, 19 februarie 2021, stiripesurse.ro

Președintele Consiliului barourilor și a societăților de drept din Europa, Margarete von Galen, a trimis Președintelui CSM, Ministrului Justiției și Procurorului General, o scrisoare privind privind statul de drept și independența profesiei de avocat:

„Ref: Respectarea statului de drept și independența profesiei de avocat în România

Stimate Domnule președinte al Consiliului Superior al Magistraturii,

Stimate Domnule ministru,

Stimată Doamnă procuror general,

Vă scriu în calitate de președinte al Consiliului barourilor și a societăților de drept din Europa (CCBE), care reprezintă barourile și societățile de drept din 32 de țări membre și 13 alte țări asociate și observatoare, și prin acestea peste 1 milion de avocați europeni.

Ca parte a activităților sale, CCBE monitorizează apărarea statului de drept, protecția drepturilor și libertăților fundamentale ale omului, inclusiv dreptul la acces la justiție și protecția clientului și   protecția valorilor democratice asociate indisolubil acestor drepturi. CCBE este, de asemenea, un partener permanent de dialog al Uniunii Europene în toate problemele legate de profesia de avocat și statul de drept.

CCBE a fost informat cu privire la evenimente din România cu privire la probleme care ar putea avea impact asupra exercitării libere a profesiei de avocat și a principiilor statului de drept. În acest sens,  Uniunea Națională a Barourilor din România (UNBR) a ridicat serioase îngrijorări cu privire la o serie de probleme, inclusiv dreptul la un proces echitabil, secretul profesional și problema identificării avocaților cu clienții lor sau cu infracțiunile de care aceștia sunt acuzați.

În ceea ce privește anumite evoluții care ar putea încălca dreptul la un proces echitabil, aș dori să subliniez că, în mod constant, Curtea Europeană a Drepturilor Omului a recunoscut importanța fundamentală a dreptului la un proces echitabil. Statul are obligația pozitivă de a lua toate măsurile necesare pentru a se asigura că dreptul la un proces echitabil este garantat și că principiul egalității armelor este respectat pe durata procedurilor penale. Statul este obligat să se asigure ca orice parte din proces să aibă o oportunitate rezonabilă de a-și prezenta cazul în instanță în condiții care să nu o pună într-un dezavantaj substanțial față de adversarul său. Trebuie găsit un echilibru echitabil între părți. În lumina celor menționate anterior, CCBE subliniază importanța principiului egalității de arme în eforturile de a garanta dreptul la un proces echitabil.

În ceea ce privește secretul profesional, în toate statele membre ale UE, legea protejează împotriva divulgării informațiilor comunicate, în confidențialitate, între avocat și client. Fără o astfel de protecție, însăși funcționarea statului de drept este subminată. În special, accesul la justiție, dreptul la un proces echitabil și dreptul la confidențialitatea pot fi afectate. Aceste drepturi sunt protejate prin numeroase instrumente de drept național și internațional, inclusiv Convenția europeană a drepturilor omului (CEDO) și Carta UE a Drepturilor fundamentale. Subminarea confidențialității comunicării dintre avocat și client – indiferent dacă această confidențialitatea se bazează pe principiul secretului profesional sau (așa cum este în unele jurisdicții) pe privilegiul juridic profesional – înseamnă că sunt încălcate obligații internaționale, drepturile acuzaților sunt negate și are loc o compromitere generalizată a naturii democratice a statului.

De asemenea, doresc să mă refer la Principiile de bază ale ONU privind rolul avocaților, care au prevederi explicite privind „Garanțiile pentru exercitarea profesiei de avocat”. Paragraful 16 din Principiile de bază prevede că „Guvernele se asigură că avocații (a) sunt capabili să își îndeplinească toate funcțiile profesionale fără intimidare, piedică, hărțuire sau ingerință improprie; (b) pot să călătorească și să se consulte cu clienții în mod liber atât în țara lor, cât și în străinătate; și (c) nu suferă sancțiuni și nici nu sunt amenințați cu urmărirea penală sau cu sancțiuni administrative, economice sau de altă natură pentru orice acțiune întreprinsă în conformitate cu îndatoririle și reglementările profesionale recunoscute precum și cu deontologia profesiei de avocat.” În plus, paragraful 18 prevede că „ Avocații nu vor fi identificați cu clienții lor sau cauzelor clienților lor ca urmare a îndeplinirii funcțiilor lor. ”

Principiile mai sus enunțate sunt esențiale pentru facilitarea rolului și funcției unui avocat. Din păcate, CCBE a luat cunoștință de faptul că evenimentele din România riscă să încalce aceste Reguli de bază. În acest sens, CCBE solicită ca judecătorii, legiuitorii, guvernele și organizațiile internaționale să depună eforturi pentru ca, împreună cu barourile, să susțină și să apere aceste principii.

În concluzie, ССВЕ sprijină UNBR în eforturile pe care aceasta le face pentru susținerea statului de drept și a independenței profesiei și își exprimă solidaritatea cu avocații în ceea ce privește cerințele și așteptările lor legitime cu privire la justiție, transparență și principii democratice.

CCBE este dispus să coopereze cu privire la oricare din aspectele identificate cu privire la problemele de mai sus sau în legătură cu acestea.

Cu stimă,

Margarete von Galen

Președinte CCBE”, se spune în scrisoare.

Scrisoarea a fost provocată de condamnarea la 5 ani de închisoare a avocatului Robert-Mihăiță Roșu în Dosarul Ferma Băneasa. La acel moment colegii de breaslă, asociațiile profesionale, activiști civici și Uniunea Națională a Barourilor din România au protestat față de ”o condamnare nejustificată” și care poate crea un precedent periculos pentru orice avocat din România.

UNBR consideră inacceptabilă represiunea de natură penală asupra avocatului pentru  consultațiile și susținerile făcute în calitate de reprezentant. Discrepanța radicală între cele două hotărâri judecătorești (fond si apel) privindu-l pe avocatul Robert-Mihăiță Roșu arată slăbiciunile sistemului, cu consecințe grave asupra credibilității justiției.

UNBR a sesizat și Consiliul Suprem al Magistraturii și Inspecția Judiciară în cauză.

”Consiliul UNBR a fost informat cu privire la toate demersurile Comisiei Permanente referitor la condamnarea domnului avocat Robert-Mihăiță Roșu din 17.12.2020. S-a luat act de faptul că au fost sesizate mai multe organizații internaționale: CCBE, UIA, IBA, organizații profesionale din alte țări. Cazul va figura inclusiv pe agenda celei de-a 49-a Conferințe a președinților  organizațiilor profesionale ale avocaților europeni din 12 februarie 2021 la Viena. UNBR va organiza în curând o conferință-dezbatere online cu tema principală: „Probleme sistemice în justiție privind încălcarea drepturilor fundamentale. Audierea avocatului ca martor împotriva clientului”. Consiliul UNBR a validat și ratificat atât poziția Comisiei Permanente cu privire la situația sus menționată, precum și toate demersurile întreprinse.”, se spune într-o informare internă.

Avocatul Florentin Țuca face noi dezvaluiri despre calvarul colegului său Robert Rosu, condmanat de ICCJ în Dosarul Băneasa

Luni, 25 ianuarie 2021, Știri Juridice

Florentin Țuca: A fost un film de juridică groază care a rulat până la patru dimineața. Iar așteptările mele cum că dezbaterea va fi despre exigențele procedurale ale arestării unui om și condițiile de care pomeneam mai sus au fost simple aspirații în vânt. Nu, dezbaterea în cauză nu a avut deloc de-a face cu rigorile unei analize tehnice despre regulile procedurale de limitare a drepturilor și libertăților constituționale. Ședința aia a fost un halucinant talk-show despre cum prințul „nu avea drepturi de moștenitor”, iar hotărârile judecătorești definitive care confirmau aceste drepturi erau „eronate”, despre cum Robert trebuia să „știe” că ele-s „greșite”, despre cum terenurile „de retrocedat” erau în intravilan (sau în extravilan, nu mai știu), despre cum comisia de retrocedare n-a aplicat corect Legea fondului funciar ori că legea însăși era stricată, despre cum latura terenului din stânga era de 51 de metri și nu de 49 și, tot așa, despre un milion de non-sensuri care nu aveau nici o legătură cu dreptul lui Robert Roșu de a fi și de a rămâne liber, conform Constituției. A fost un talk-show în care nu s-a văzut pădurea de copaci întrucât întreaga dezbatere gravita în jurul unor ecuații de drept civil a căror soluție, tranșată cu opt ani în urmă, n-ar fi trebuit să aibă nici o relevanță cu privire la anchetarea lui Robert în stare de libertate sau de arest.

Era o constatare valabilă și pentru ceilalți învinuiți, evident. Unii dintre ei, precum Dan sau Lucian, nu avuseseră nici măcar o legătură cu acele ecuații de drept civil ori vreo implicare în finalizarea lor. În plus, sărmanul Lucian apăruse în respectiva poveste prin 2013, cred, mult după consumarea evenimentelor suspectate de acuzatori ca „dubioase”. Citește mai mult pe blogul lui Florentin Țuca

Uniunea Profesiilor Liberale din România susține poziția și demersurile Uniunii Naționale a Barourilor din România în apărarea principiilor profesiei de avocat

Miercuri, 23 decembrie 2020, Știri Juridice

Uniunea  Profesiilor  Liberale  din  România  susține  poziția  și  demersurile  Uniunii  Naționale  a Barourilor  din  România  în    apărarea  principiilor  potrivit  cărora  avocatul  nu  poate  fi  asimilat clientului  și  nu  răspunde  penal  pentru  susținerile  sau  consultațiile  oferite  justițiabililor  în interpretarea legii. Aceste principii sunt general cunoscute și valabile în orice țară civilizată. Totodată, acestea nu sunt privilegii pentru avocați, ci  garanții ale  dreptului la apărare pe care îl au toți cetățenii.  

Fără  a  comenta  hotărârea  judecătorească  dată  de  Înalta  Curte de  Casație  și  Justiție  și  nici vinovăția  sau  nevinovăția  avocatului  de  la  care  au  pornit  protestele  confraților  săi,  anumite aspecte din documente aflate deja în spațiul public produc temeri grave nu numai avocaților ci și altor profesii juridice și conexe.  O interpretare a rolului și atribuțiilor legale ale avocatului ca acte de complicitate  sub argumentul ca acestea „pot îmbrăca orice formă, inclusiv simpla prezență a unei  persoane  alături  de  autorul  infracțiunii,  astfel  încât  să  i  se  dea  acestuia  siguranța  sau încrederea că acțiunile sale sunt sortite succesului” este de natură să inspire teama de a mai oferi servicii clienților, dacă există vreo suspiciune de vinovăție a acestora. 

Dacă avocații au fost trași la răspundere pentru asemenea lucruri, ei fiind datori să apere și vinovați și nevinovați,  înseamnă că  și  alți  profesioniști  din  domeniul  liberal  ar  putea  fi  chiar  și  mai  expuși  unor  asemenea interpretări. 

De  aceea,  credem  că  astfel  de  breșe  în  sistemul  de  justiție  nu  pot  fi  trecute  cu  vederea  și autoritățile competente trebuie să ia de urgență măsuri pentru restaurarea garanțiilor dreptului la apărare.  

Protest la Palatul de Justiţie după condamnarea avocatului Robert Roşu în dosarul 'Ferma Băneasa'

Marți, 22 decembrie 2020, Agerpres

Zeci de avocaţi au organizat, luni, la Palatul de Justiţie din Bucureşti, un protest faţă de condamnarea colegului lor Robert Roşu la cinci ani închisoare cu executare în dosarul “Ferma Băneasa”.

“Interzicerea identificării avocatului cu clientul”, “#alăturideRobert”, “Alinierea justiţiei penale la rule of law” – sunt mesajele de pe pancartele purtate de avocaţii protestatari pe treptele din interiorul Palatului de Justiţie.

Gestul avocaţilor vine după ce Uniunea Barourilor din România (UNBR) a criticat dur condamnarea avocatului Robert Roşu şi a anunţat că susţine protestul, inclusiv prin neparticiparea la şedinţele de judecată ale completului de la Instanţa supremă care l-a condamnat pe avocat.

Astfel, într-un comunicat de presă difuzat vineri, UNBR considera că “discrepanţa radicală” între decizia de achitare dată în cazul avocatului Robert Roşu de Curtea de Apel Braşov şi condamnarea la 5 ani închisoare aplicată de Instanţa supremă “arată slăbiciunile sistemului, cu consecinţe asupra credibilităţii justiţiei, atât în rândul avocaţilor, cât şi al publicului larg”. “Pornind de la cazul avocatului Robert – Mihăiţă Roşu, condamnat în dosarul ‘Băneasa’, la data de 17 decembrie 2020, UNBR readuce în discuţia corpului profesional, a autorităţilor şi a publicului problemele privind acuzarea şi condamnarea avocaţilor pentru demersurile făcute în reprezentarea şi consilierea clientului (…) În condiţiile în care una dintre instanţe a constatat că toate faptele avocatului se înscriu în exerciţiul normal al profesiei de avocat (redactarea de contracte, notificări, memorii) şi că nu există probe că a comis vreo faptă de pretindere ori de primire a unor bunuri în schimbul promisiunii că va interveni pe lângă funcţionarii publici competenţi să dispună restituirea bunurilor revendicate de unul dintre inculpaţii pe care îi reprezenta, este inacceptabil şi depăşeşte puterea de înţelegere cum, în aceeaşi speţă, hotărârea finală este radical diferită”, declara UNBR. Citește mai mult

UNBR consideră inacceptabilă represiunea de natură penală asupra avocatului Robert Roșu pentru consultațiile și susținerile făcute în calitate de reprezentant

Sâmbătă, 19 decembrie 2020, Știri Juridice

UNBR consideră inacceptabilă represiunea de natură penală asupra avocatului pentru  consultațiile și susținerile făcute în calitate de reprezentant. Discrepanța radicală între cele două hotărâri judecătorești privindu-l pe avocatul Robert-Mihăiță Roșu arată slăbiciunile sistemului, cu consecințe grave asupra credibilității justiției

Comisia Permanentă sprijină orice demers pe care Baroul București îl va întreprinde în sensul de a protesta activ, prin orice mijloace, inclusiv prin neparticipare la ședințele de judecată ale completului care a dispus condamnarea avocatului pentru demersurile de consultanță și reprezentare întreprinse în exercițiul profesiei

Pornind de la cazul avocatului Robert-Mihăiță Roșu, condamnat în dosarul Băneasa, la data de 17 decembrie 2020, UNBR readuce în discuția corpului profesional, a autorităților și a publicului problemele privind acuzarea și condamnarea avocaților pentru demersurile făcute în reprezentarea și consilierea clientului.

UNBR își menține poziția din 2015 în contextul punerii sub învinuire a avocatului Robert-Mihăiță Roșu în legătură cu activitatea sa profesională. UNBR monitorizează cu atenție  informațiile publice cu privire la toate cazurile de încălcare de către autorități a principiilor fundamentale ale profesiei de avocat.

În lipsa unei motivări a hotărârii de condamnare a domnului avocat Robert-Mihăiță Roșu, UNBR nu poate face încă aprecieri pe fondul acestei spețe. Totuși, este inacceptabilă o discrepanță atât de mare între hotărârea de achitare a avocatului Robert-Mihăiță Roșu la Curtea de Apel Brașov și condamnarea acestuia la 5 ani închisoare cu executare la ÎCCJ. Aceasta indică o slăbiciune a sistemului, cu consecințe asupra credibilității justiției, atât în rândul avocaților, cât și a publicului larg. Citește mai mult

UNBR acuză proiectul lui Predoiu care bagă SRI în anchetele penale: „Prevederile încalcă dispozițiile constituționale și pun în pericol dreptul la un proces echitabil și la apărare”

Vineri, 27 noiembrie 2020, Lumea Justiției

Avocații se revolta împotriva reintroducerii SRI in dosarele penale. Uniunea Naționala a Barourilor din Romania critica in termeni dur proiectul de lege de modificare si completare a Legii nr.51/1991 privind securitatea naționala a României inițiat de ministrul Justiției Cătălin Predoiu (foto) si adoptat tacit in urma cu câteva zile de Camera Deputaților, prin care se da liber folosirii in dosare penale ca mijloc de proba a interceptărilor si filajelor SRI rezultate din activități autorizate pe mandate de siguranța naționala sa fie folosite in dosarele penale, astfel cum sunt comunicate de SRI.

UNBR atrage atenția ca proiectul de lege încalcă dispozițiile constituționale si pune in pericol dreptul la un proces echitabil si dreptul la apărare, dar si libertățile fundamentale. De asemenea, UNBR subliniază ca Legea nr.51/1991 privind securitatea naționala a României nu poate veni sa amendeze dispoziții din Codurile fundamentale ale României pentru ca aceasta ar constitui o ingerința in puterea judecătorească. Citește mai mult pe Lumea Justiției

Informare privind ședința Comisiei Permanente a UNBR în care a fost analizat examenul de absolvire INPPA

Joi, 19 noiembrie 2020, Știri Juridice

La propunerea președintelui UNBR, av. dr. Traian Briciu, Comisia Permanentă a UNBR, întrunită astăzi, 17 noiembrie 2020, în calitate de Consiliu de Conducere al INPPA, față de memoriile depuse de mai mulți candidați la examenul de absolvire a I.N.P.P.A. din data de 15 noiembrie 2020, care invocă faptul că existența în întrebările de la examen a ipotezei în care nicio variantă de răspuns nu este corectă a fost de natură să afecteze calitatea examenului, motivând printre altele că, în sesiunile precedente ale examenului nu au fost întrebări care să nu aibă nicio variantă de răspuns corect, creându-se o practică în acest sens, și că, deși regulamentul de examen prevede această posibilitate, existența unor practici anterioare în legătură cu inexistența ipotezei în care nicio variantă nu este corectă, precum și faptul că la întrebările care nu cuprindeau niciun răspuns corect nu trebuia bifată nicio variantă, nu prezintă suficiente garanții pentru a insufla sentimentul de siguranță în rândul candidaților, a apreciat în spiritul echilibrului și previzibilității, că, în pofida faptului că Regulamentul de examen specifică la art. 8 alin. (1) că „fiecărei întrebări îi corespund mai multe variante de răspuns, dintre care una sau două pot fi corecte, existând posibilitatea ca nicio variantă să nu fie corectă”, acestea fiind reluate în specificațiile din foaia de examen înmânată candidaților. Citește mai mult

UNBR și barourile din tara acuza CSM de încălcarea legii în problema avocaților din oficiu: “CSM a ignorat principii constituționale”

Luni, 16 noiembrie 2020, Lumea Justiției

După ce în vara acestui an Uniunea Națională a Barourilor din Romania și zeci de barouri din tara s-au ridicat contra CSM ca urmare a faptului ca o serie de judecători din Consiliu făcuseră scut împotriva judecătoarei care îl amendase pe avocatul Gheorghe Potomeanu căruia i se făcuse rău în sala, în paralel cu lansarea unor acuzații la adresa UNBR și a barourilor (click aici pentru a citi), noul conflict reizbucnește tot din cauza CSM. De aceasta data de vina este o decizie stupefianta luata de câțiva judecători din CSM, decizie care practic încalcă în mod grav legea, așa cum avocații acuza. Concret, în 3 noiembrie 2020, Comisia nr. 2 din CSM a confirmat practica instanțelor de a menține delegațiile avocaților din oficiu chiar și după prezenta apărătorilor aleși. Totul întâmplându-se cu ignorarea art. 91 alin. (4) din Codul de Procedura Penala (CPP) care prevede ca “Delegația apărătorului din oficiu încetează la prezentarea apărătorului ales”.

Mai mult, în mod cat se poate de arogant, Comisia nr. 2 a CSM a respins propunerea judecătoarelor Gabriela Baltag și Evelina Oprina de a fi declanșate discuții și consultări cu UNBR pe aceasta tema, explicând că problema nu e treaba avocaților. Iar acest refuz, împreună cu decizia de a confirma practica instanțelor prin care avocații din oficiu sunt menținuți și după prezenta apărătorilor aleși, a determinat reacții extrem de critice din partea avocaților. Citește restul articolului pe Lumea Justiției

Seminar online: Legislația UE în domeniul egalității dintre femei și bărbați

Marți, 27 octombrie 2020, Știri Juridice

Academia de Drept European, cu sprijinul Baroului București, organizează în perioada 14-15 decembrie 2020 un seminar online intitulat Legislația UE în domeniul egalității dintre femei și bărbați. Evenimentul se va desfășura pe platforma Zoom în limba engleză, cu interpretare simultană în limba română.

Acest seminar online va oferi participanţilor o vedere de ansamblu asupra legislaţiei UE în domeniul egalităţii dintre femei şi bărbaţi aşa cum este ea interpretată de Curtea de Justiţie a Uniunii Europene în larga sa jurisprudenţă în această materie.

Printre subiectele care vor fi dezbătute se numără: • Cadrul juridic al UE • Definirea conceptelor-cheie: discriminare directă/indirectă; hărţuire şi hărţuire sexuală; acţiune pozitivă • Sarcina probei • Hotărâri şi sancţiuni dispuse de instanţe • Salariu egal • Echilibru muncă/viaţă personală • Violenţa împotriva femeilor

IMPORTANT! În vederea participării la această conferință, Baroul București va selecta 20 de avocați.

Persoanele interesate sunt rugate să trimită CV-ul redactat în limba engleză pe adresa de email  [email protected], până cel târziu la data de 20.11.2020, urmând a fi selectați avocații care se încadrează în cerințele organizatorilor. 

Proiectul „Avocatul specializat”

Marți, 13 octombrie 2020, Știri Juridice –

Baroul București informează avocații cu privire la proiectul intitulat „Avocatul specializat”, supus dezbaterii corpului profesional până la data de 1 noiembrie 2020.

În cadrul campaniei de dezbatere publică lansată la 22.07.2020, avocații din Baroul București sunt invitați să participe la videoconferința cu tema „Specializarea avocatului“ ce va avea loc în data de vineri, 16 octombrie, intre orele 12.00 – 14.00, cu transmitere live pe site-ul baroului prin colaborarea cu JURIDICE.RO.

Observațiile pot fi trimise la adresa de email [email protected] până la data de 26.10.2020.

 

Documente:

– Adresa catre barouri_Proiectul Avocatul Specializat 

– Impactul celor mai recente modificări legislative asupra profesiei de avocat

– Proiectul „Avocatul specializat”

– Specializarea – o dimensiune a viitorului profesiei

Cursuri în sistem videoconferință pentru avocați

Joi, 7 octombrie 2020, Bihor Just

Institutul Național pentru Pregătirea și Perfecționarea Avocaților (INPPA) a anunțat organizarea a trei cursuri extracurriculare, în sistem interactiv, destinate avocaților, definitivi și stagiari. Acestea vor avea loc online, în sistem videoconferință, în intervalul 22 octombrie – 30 noiembrie 2020. Cei interesați mai au la dispoziție 10 zile pentru a se înscrie.

Cele trei cursuri extracurriculare oferite de INPPA sunt:

Probleme practice de arbitraj comercial: de la încheierea convenției la executarea sentinței arbitrale – Av. dr. Cosmin Vasile, Baroul București, formator I.N.P.P.A. – 6 ateliere x 2 ore

Taxă generală – 400 lei

Taxă cursanți I.N.P.P.A. – 125 lei

Taxă formatori I.N.P.P.A. – 225 lei

Discriminarea – până unde ? Probleme dificile și instrumentele juridice privind apărarea drepturilor persoanelor discriminate. – Prof. univ. dr. Cristian Jura,  Secretar de Stat, Consiliul Național pentru Combaterea Discriminării – 5 ateliere x 2 ore. Citește mai mult

Contre între Ordinul Consilierilor Juridici și UNBR pe un proiect de lege privind angajarea fără restricții a serviciilor avocaților de către instituțiile publice

Joi, 24 septembrie 2020, Bihor Just

Propunerea de abrogare a articolului 1 din OUG 26/2012 care interzice posibilitatea angajării unor avocați de către instituțiile publice, cu excepția unor cazuri temeinic justificate, a provocat critici acide din partea Ordinul Consilierilor Juridici din România (OCJR). ”Un proiect de lege care pare croit împotriva profesiei de consilier juridic”, l-a numit președintele OCJR, Nicolae Valentin Tuțan. Replica UNBR nu s-a lăsat așteptată: ”demersul legislativ reprezintă o modificare reparatorie necesară față de reglementarea din OUG 26/2012, vădit neconstituțională, prin care este îngrădit dreptul la avocat”.

Potrivit articolului 1 din OUG 25/2012, ”autoritățile și instituțiile publice ale administrației publice centrale și locale, indiferent de modul de finanțare și subordonare, societățile naționale, companiile naționale și societățile comerciale cu capital integral sau majoritar de stat, precum și regiile autonome care au în structura organizatorică personal propriu de specialitate juridică nu pot achiziționa servicii juridice de consultanță, de asistență și/sau de reprezentare.” Sunt prevăzute și excepțiile de la această regulă. Citește mai mult

Discursul Ministrului Justiției, Cătălin Predoiu, cu ocazia Consiliului Național al UNBR

Vineri, 4 septembrie 2020, Știri Juridice

Bună ziua,

Vă mulțumesc pentru invitația de a adresa câteva cuvinte cu ocazia lucrărilor Consiliului Național al UNBR, prilej cu care voi aborda în linii mari teme care intersectează agenda ministerului, a profesiei de avocat și a justiției în general. Colaborarea dintre minister și conducerea profesiei a funcționat foarte bine în aceste luni în care cursul firesc al justiției a fost perturbat de impactul măsurilor impuse obiectiv de nevoia de a proteja dreptul la viață și la sănătate al cetățenilor. Le mulțumesc în mod special dlui Președinte UNBR Traian Briciu și dlui vicepreședinte Daniel Fenechiu pentru comunicare, înțelegere, cooperare și fair – play în colaborarea noastră.

Spiritul acestei bune colaborări s-a vădit încă din prima convorbire telefonică pe care am avut-o cu Președintele Briciu, când l-am apelat ca să îi comunic că voi face tot ce ține de minister ca să includem profesia în sfera măsurilor de protecție și de sprijin adoptate de Guvern prin ordonanțele 29, 30 și 70 din 2020. Răspunsul dlui Președinte a fost plin de echilibru și de bun simț, iar această reacție mi-a sporit elanul cu care am pledat cauza unei profesii cheie pentru buna desfășurare a justiției ca serviciu public judiciar.

Au urmat săptămâni de lucru și dialog intens atât cu Președintele Briciu, cât și cu Vicepreședintele Fenechiu, dar și cu alți colegi avocați, al căror travaliu și suport parlamentar a făcut posibilă consolidarea voinței Guvernului de a sprijini profesia de avocat în această perioadă. E un adevăr și nu mă voi feri să îl spun răspicat. Citește mai mult

Conferințele Baroului București: „Inteligența artificială, reconfigurarea sau sfarșitul profesiei de avocat?”

Vineri, 10 iulie 2020, Știri Juridice

Baroul București, în parteneriat cu Editura Universul Juridic, organizează a II-a ediție a Conferințelor Baroului București, cu tema: „Inteligența artificială, reconfigurarea sau sfârșitul profesiei de avocat?”. 

Conferința va avea loc miercuri, 15 iulie, începând cu orele 14,00 și va fi transmisă video/online pe Universul Juridic și pe site-ul Baroului București. Moderatorul conferinței va fi: Av. Cătălin-Daniel Fenechiu, Senator, Prodecan al Baroului București.

Lectori și teme:

Av. Diana Ghinculov – Justiție versus e-Justiție. Tradițional versus Digital

Av. Flavia Cristina Teodosiu, Prodecan, Baroul București – Impactul implementării inteligenței artificiale asupra profesiei de avocat. Aspecte pro și contra IA

Robert-Marius Cazanciuc, Vicepreședinte, Senatul României, fost Ministru al Justiției – Inteligența artificială, sfârșitul sau reconfigurarea profesiilor juridice?

Av. Sergiu M. Capisizu – Semnătura electronică. Moft sau necesitate pentru avocați?

Prof. univ. dr., av. Mihai Adrian Hotca – Cum folosim inteligența artificială în interesul profesiei de avocat

Av. Tudor Colțan – Viitorul profesiei de avocat în era digitală: între mituri și realitate

Av. Mihai Tănăsescu, Consilier, Baroul București – Relevanți sau irelevanți?

Mesajul Președintelui UNBR de Ziua Avocatului Român

Miercuri, 24 iunie 2020, Știri Juridice

Dragi colegi avocați,

S-au produs atât de multe schimbări în ultimele câteva luni, încât simțim cu toții că ne aflăm la porțile unei lumi noi. Aceste porți ne sunt larg deschise și este bine să intrăm cu pasul ferm și curajos. Profesia noastră cere îndrăzneală și noi, avocații, cunoaștem acest sentiment. Dar avem și simțul rezervei profesionale. Cumva știm că nimic nou nu poate dura fără istorie și tradiții.

Sărbătorim împreună, anul acesta, ziua avocatului român odată cu aniversarea a 30 de ani de la declararea principiilor fundamentale privind rolul barourilor, la Congresul de la Havana. Acestea, ca și principiile fundamentale ale profesiei, trebuie să le purtăm asupra noastră atunci când pășim într-o altă lume.

În discursul de 24 Iunie de anul trecut spuneam că dacă vom sta bine peste un an sau în anii ce urmează, aceasta va fi măsura confraternității noastre. Că urmează provocări majore în ce privește autoreglementarea profesiei, identitatea profesională și pregătirea profesională pentru o justiție digitalizată, care se mută tot mai mult spre mediul online, atât ca mijloc de soluționare a conflictelor, cât și ca platformă de ofertă a serviciilor juridice. Că tehnologia determină o traiectorie ireversibilă a profesiei spre mediul virtual și nu mai putem gândi organizarea și funcționarea avocaturii exclusiv după criteriile clasice. Nu mă așteptam atunci ca toate acestea să devină un must have atât de curând, atât de brusc. Mă așteptam să fie un proces mai lung. Nu va fi, și trebuie să înțelegem asta. Trebuie să ne folosim toate resursele pentru a ne adapta rapid noilor cerințe. Este necesar să facem din formele de exercitare a profesiei organizații puternice și flexibile, indiferent de mărimea lor. Pentru aceasta, generațiile mai vechi și mai noi din interiorul profesiei trebuie să meargă în aceeași linie, nu în tandem. Mai tinerii noștri colegi sunt o resursă de valoare într-o eră digitală, inclusiv  în procesul de definire a problemelor și de luare a deciziilor. Citește mai mult

Cătălin Predoiu: Ministerul Justiției a fost și rămâne deschis cooperării cu avocații

Miercuri, 24 iunie 2020, Știri Juridice

Ministrul Justiţiei, Cătălin Predoiu, a transmis, miercuri, un mesaj cu ocazia Zilei Avocatului Român, afirmând că instituţia pe care o conduce “a fost şi rămâne deschisă cooperării cu profesia de avocat”.

“Ministerul Justiţiei a fost şi rămâne deschis cooperării cu profesia de avocat, pornind de la un principiu fundamental pe care îl v a respecta cu stricteţe: independenţa profesiei de avocat. Colaborarea dintre Ministerul Justiţiei şi profesia de avocat a fost testată în aceste luni de restricţii impuse de starea de urgenţă şi de alertă, timp în care şi-a dovedit eficienţa. Împreună am căutat şi, de cele mai multe ori, am găsit cele mai bune soluţii. Atât pentru minister, cât şi pentru profesia de avocat a fost o perioadă de rezolvări punctuale şi, din mers, a unor provocări inedite şi neaşteptate, apărute în contextul judiciar dictat de contextul sanitar”, a transmis Cătălin Predoiu, citat într-un comunicat al MJ transmis AGERPRES. Citește mai mult

Mediafax: Avocatura în stare de urgenţă. Apărătorii au rămas fără venituri

Sâmbătă, 4 aprilie 2020, Mediafax

Avocaţii sunt printre cei afectaţi de restricţiile impuse de autorităţi şi de criza coronavirusului. Pentru mulţi dintre ei, activitatea s-a redus cu 95% sau chiar 100%, în condiţiile în care instanţele judecă doar dosarele urgente. Avocaţi sunt revoltaţi că organele profesiei nu îi susţin, ba chiar îi obligă să plătească în continuare dările către Casa de Asigurări, UNBR şi barouri. Reprezentanţii UNBR spun că sunt soluţii pentru avocaţii care nu mai au venituri. Restricţiile impuse de autorităţi afectează şi avocaţii. În timpul stării de urgenţă, instanţele judecă doar cauzele urgente, dosarele cu arestaţi preventiv. Asta înseamnă că avocaţii nu mai au de   lucru, deci au rămas şi fără venituri. 

Bogdan Alexandru a devenit cunoscut în spaţiul public când a fost desemnat primul avocat din oficiu al lui Gheorghe Dincă, inculpat în dosarul crimelor din Caracal: „Eu am reducere de activitate de 95%. Practic, nu mai am întâlniri cu clienţi de niciun fel, nu mai închei contracte. Niciun client nu-şi mai pune problema unor remedieri unor situaţii juridice în   acest moment, toată lumea îşi face provizii pentru ce poate să urmeze”. Citește mai mult